Information

Bestilling og betaling

Når I er tilfredse med rejseplanen, går vi i gang med at bestille rejsen til Jer.

Derefter vil I modtage en opkrævning på depositum af land program, samt flybilletter om I har valgt at bestille disse hos Treasure Travel.

I visse tilfælde kan der være et hotel, som kræver fuld betaling ved bestilling og så vil I få besked om dette ved bestilling.

Efter depositum er modtaget vil I få dage senere modtage vouchers/billetter til rejsen

Restbetaling vil være senest 60 dage før afrejse.

Betalingen til Treasure Travel ApS (CVR nr. 40151427) sker ved kontooverførsel:
Reg.nr. 9376 / Kontonr. 0013801177

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige de i programmet eller aftalen nævnte ydelser. På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.
I rejsens pris er inkluderet bidrag til Rejsegarantifonden, samt til forsikring af Treasure Travels produktansvarsforsikring. Produktansvarsforsikring er en udvidet ansvarsforsikring, der dækker Treasure Travels eventuelle ansvar i henhold til loven om pakkerejser.

Tilmelding

Tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Treasure Travel, at kunden ønsker at bestille rejsen. Tilmelding er bindende for Treasure Travel, når kunden har gennemført betalingen af rejsen rettidigt. Ved sin tilmelding bekræfter kunden samtidig at have accepteret rejseplanen og www.treasuretravel.dk oplyste vilkår for rejsen.

Flybilletter

Treasure Travel optræder som agent for flyselskabet og er derfor formidler af flybilletten. Flyselskabet er dermed din aftalepart, og det er derfor flyselskabet som er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Du kan læse om flyselskabets gældende betingelser på den respektive hjemmeside. Da Treasure Travel alene er formidler af transportydelsen, er Treasure Travel som følge heraf ikke ansvarlig for flyselskabets konkurs, forsinkelser, aflysninger, ændringer, samt manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem dig og flyselskabet.

Tilslutningsrejser

Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes. Treasure Travel kan ikke gøres ansvarlig for tilslutningsrejser, da disse ikke udbydes eller sælges af Treasure Travel.

Kontrol af rejsedokumenter

Treasure Travel fremsender rejsedokumenter på email til kunden. Det er vigtigt, at rejsedokumenterne straks efter modtagelsen tjekkes grundigt. Eventuelle fejl bedes hurtigst muligt meldes til Treasure Travel. Indgår der flybilletter på rejsen er det vigtig at navne stemmer overens med navne i rejsendes pas.

Rejsegarantiforden

Treasure Travel ApS er medlem af Rejsegarantifonden nr. 3160.

Pakkerejser

En pakkerejse skal som minimum bestå af to af følgende elementer:

  • Transport (Fly, bus, tog, færge, m.m.)
  • Indkvartering (Hotel, resort, m.m.)
  • Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen (kan være mange forskellige ting, det afgørende er, at det i kombination med transport eller indkvartering er ”væsentligt” i forhold til det samlede produkt).

Herudover er det en betingelse, at de to elementer købes samlet og at den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter mindst en overnatning. Alle produkter der falder ind under ovenstående definitioner vil i det følgende blive betegnet som ”pakkerejser”.

Ved køb af en pakkerejse, dvs. hotel samt transfer eller anden turistmæssig ydelse, er kunden sikret i henhold til Loven om Pakkerejser. Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser.

Afbestilling og ændring af rejsen

Allerede udstedte rejsedokumenter kan ikke ændres. Hvis rejsedokumentet i henhold til leverandørens regler er muligt at ændre, skal der beregnes et gebyr på 250 kroner per person samt evt. ændringsgebyr pålagt af leverandøren. Hvis kunden annullerer bestillingen efter at have indbetalt betaling for rejsen, forsøger Treasure Travel at refunderer så meget som muligt, dog mister man minimum 250 kroner per rejsende. De fleste flybillettyper kan som hovedregel ikke refunderes.

I tilfælde af, at der kort tid inden afrejse forekommer naturkatastrofer, krigshandlinger, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Betingelsen for dette er dog, at eksempelvis Udenrigsministeriet eller andre danske myndigheder, direkte fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Prisændringer

Efter gældende lovgivning kan Treasure Travel, forhøje den aftalte pris for rejsen, som følge af stigende transportomkostninger, ændrede skatter, gebyrer, samt ændrede valutakurser. Det bemærkes at ved stigende valutakurser, vil kun den del af rejsen, som Treasure Travel betaler i denne valuta, betyde en prisstigning, og dermed ikke hele rejsens pris.

En prisnedsættelse som følge af eksempelvis ekstraordinære kursfald også betyde en generel prisnedsættelse. Overstiger reguleringen 10% af rejsens fulde pris er kunden berettiget til at hæve købet. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke foretages regulering.

Kundens ansvar; Pas, Visum og vaccinationer

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

Treasure Travels oplysninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, henvises kunden til rådgivning og vejledning, samt gældende regler hos de relevante myndigheder.

Særlige ønsker

Der kan i forbindelse med købet af rejsen, fremkomme specielle ønsker. Dette kan eksempelvis være ønsker om bestemte flysæder; værelser med udsigt; connecting door eller lignende. Ønskerne vil fremgå af Rejseplan og vouchers. Disse ønsker videresendes til rette instans, men Treasure Travel kan ikke garantere, at disse ønsker bliver opfyldt.

Er der særlige ønsker vedrørende måltider ombord på flyforbindelserne arrangeret af Treasure Travel, skal disse ønsker fremsendes til Treasure Travel i forbindelse med bestilling.

Hotel check-in & check-out

Vi gør opmærksom på at de fleste hoteller i Asien har check-in kl. 15.00 og check-out kl. 12.00. Skulle man f.eks ankomme til det valgte hotel om formiddagen, kan man først forvente at værelset er klart kl. 15.00. Treasure Travel kan naturligvis være behjælpelig med at bestille værelset, så man får det ved ankomst.

I forbindelse med check-out kan man forhøre sig i receptionen på hotellet om check-out kan forlænges hvis dette ønskes (dette koster ofte et gebyr). Treasure Travel kan også her være behjælpelig med at bestille dette.

Navne på rejsedokumenter

Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af rejsedokumenterne, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til Treasure Travel, som vil forsøge at korrigere fejlen eller henvise til anden udbyder.

Ved fejl i flybilletter kan kunden forvente, at flyselskabet kræver at der skal bestilles nye billetter.

Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde Treasure Travel ansvarlig.

Treasure Travels ansvar

Treasure Travel har hos Gouda tegnet sædvanlig udvidet ansvarsforsikring til dækning af blandt andet Treasure Travels ansvar i medfør af lov om pakkerejser.

Treasure Travel kan ikke holdes ansvarlig for den rejsendes tab eller give kompensation ved aflysninger, ændringer eller forsinkelser, der er følge af den rejsendes egne forhold.

Treasure Travel kan ikke holdes ansvarlig for den rejsendes tab ved aflysninger, ændringer eller forsinkelser, der skyldes en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller skyldes uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Treasure Travel har intet ansvar for tilslutningsrejser eller andre produkter (fx udflugter) købt selvstændigt af den rejsende hos andre leverandører.

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse – undervejs eller på rejsemålet – skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til Treasure Travel.

Undlader kunden at reklamere, mistes retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette krav mod Treasure Travel, da Treasure Travel ikke har haft mulighed for at udbedre manglen.